BIH Horeca,  Novosti

OTVORENO PISMO

Katastrofalna realizacija Odluke vlade FBiH za dodjelu finansijske pomoći poslovnim
subjektima ugostiteljsko-turističkog sektora u okolnostima pandemije covida -19,
izazvala je opravdano nezadovoljstvo i protest velikog broja poslovnih subjekata i
hiljada otpuštenih ugostiteljsko turističkih radnika u FBiH.
U radu zvanom realizacija odluke o dodjeli finansijske pomoći poslovnim subjektima
tema je potpuno promašena.
Da postoji obraz i dobra namjera Vlade i Ministarstva okoliša i turizma BiH sve bi se
poništilo i krenulo iz početka u skladu s prioritetima i prema realnim kriterijima što je i
temeljni zahtjev Udruženja / udruge hotelijera i restoratera BiH
Proces realizacije pozitivne odluke Vlade FBiH, kao i konačni spisak subjekata koji
ostvaruju finansijsku pomoć, pokazuju odsustvo realnosti, socijalne osjetljivosti i
suštinske brige za radnike, posebno otpuštene, a istovremeno zorno pokazuje koji su
subjekti i njihovi vlasnici i menadžeri miljenici vladajuće elite i Ministarstva.
Javni poziv i njime utvrđeni uslovi i kriteriji za dodjelu finansijske pomoći, je krojen po
željama nekolicine velikih poslovnih subjekata, odnosno krupnog kapitala,čije je
udruženje bilo glavni partner pri kreiranju istih.Udruženja i slične asocijacije imaju
pravo protežirati interese „velikih igrača“ u sektoru turizma i ugostiteljstva, ali
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH nema ni zakonsko, a ni ljudsko pravo da bilo koji
subjekt ili pojedinca stavi u povoljniji položaj u odnosu na ostale.
Program pomoći ugostiljsko turističkoj privredi FBiH nije rezultat bilo kakve analize
stanja, problema i potreba. Odsustvo stvarnih činjenica, podataka, dešavanja i
pojava rezultira odlukama koje su na granici razuma.
Uredbom o uslovima i načinu dodjele finansijske pomoći subjektima ugostiteljsko-
turističkog sektora koja je prethodila Javnom pozivu utvrđena je pomoć prvenstveno
za finansiranje bruto minimalnih plata za period 1.7.2020. do 31.12.2020. i pokriće
režijskih troškova poslovanja za isti period.
Javnim pozivom za podnošenje prijava za ostvarivanje pomoći takođe se potencira
isplata minimalnih plata sa doprinosima i poseban cilj – očuvanje radnih mjesta.

Režijski troškovi poslovanja prerasli su u troškove poslovanja, odnosno sve porezno
priznate rashode. Ova „mala promjena“ iz temelja mijenja namjenu odobrenih
sredstava, i otvara mogućnost da se pod troškove zavedu i oni koji nemaju nikakve
veze s Covidom 19 i utvrđenih prioriteta.
Plate i očuvanje radnih mjesta,prema pomenutim dokumentima, su apsolutni prioritet.
Po logici stvari, broj uposlenika i odnos prema njima bi trebao biti osnovni kriterij za
dodjelu pomoći. Iz procesa pomoći, pravedno bi bilo isključiti sve poslovne subjekte
koji su otpuštali radnike od početka pandemije. Veći dio odobrene pomoći bi se
trebao utrošiti u svrhu finansiranja plata. Odnos između plata i troškova se morao
propisati Uredbom ili Javnim pozivom. Ministarstvo je, slučajno ili namjerno,to
propustilo učiniti.
Suprotno svim ciljevima i proklamovanim prioritetima osnovni kriterij postaju promet i
plaćeni porezi za 2019. godinu. I to po principu ko je više uplatio poreza treba dobiti
više pomoći. Prevedeno na laički jezik ko je napravio veći promet i uplatio veći porez
prošle godine taj je i zaradio manje. Obzirom da Vlada i Ministarstvo nisu dobitnici
nagrade za inovacije u matematici ta logika ne drži vodu. Miljenicima vlasti i onima
koji ostvaruju najveće prihode je uvijek malo, te ih se mora malo pripaziti i pomoći.
Dešavanja, aktivnosti i rezultati ostvareni u 2019. godini apsolutno su neuporedivi sa
ovom godinom.
Prihod i uplaćeni porezi u prošloj godini mogu biti samo jedan od elemenata kojima
se mjeri pad prometa i kao takav može biti samo kvalifikacijski uslov za dodjelu
pomoći. Međutim, kako je to postao osnovni kriterij, onda i cijeli proces dodjele
pomoći predstavlja prikriveni i nezakonit način za djelimični povrat ranije uplaćenih
poreza.
Spisak dobitnika finansijske pomoći je potpuni odraz svih „slučajnih“ propusta,
grešaka, loših procjena i potpuno u skladu sa zahtjevima i željama velikih i omiljenih.
Šačica poslovnih subjekata je dobio lavovski dio ukupne pomoći i oni su zajedno s
Ministarstvom glavni akteri ove tragično loše režirane predstave. Svi ostali, njih preko
300 su samo puki dekor.
Vlada i ministarstvo okoliša i turizma FBiH se prave gluhi, slijepi i neinformisani o
faktičkom stanju na terenu. Ne znaju ili neće da znaju da su među subjektima sa
maksimalnom pomoći i :

 • Subjekti koji su na samom početku pandemije otpustili gotovo sve radnike koji
  se nikako ili teško vraćaju na posao.
 • Subjekti – hoteli koji su uprkos svim problemima zabilježili najbolju sezonu
 • Da su pojedini hoteli zahvaljujući dopunskim sadržajima ostvarili prihod koji
  može dobrim dijelom pokriti režijske troškove
 • Subjekti koji su zatvorili svoje objekte i koji i danas ne rade
 • Turističke agencije čiji je osnovni posao odvođenje naših građana na inostrane
  destinacije, i izvoz najvećeg dijela tako ostvarenog prometa
 • Da turističke agencije, osim rijetkih izuzetaka, imaju maksimalno do 10
  zaposlenih i zanemarive troškove poslovanja
 • Turističke agencije koje temeljem registracije poslovnica ostvaruju pravo na
  višestruku pomoć za jednu firmu
 • Da su nagrađene firme koje imaju registrovano više različitih poslovnih subjekata sa istom vlasničkom strukturom

Ovo je mali dio onoga što nema nikakvog smislenog objašnjenja.
Dijelom bespotrebno odobrene pomoći velikim i podobnim, moglo se spasiti
nebrojeno više malih poslovnih subjekata i sačuvati mnogostruko više radnih mjesta.
Na žalost uvjeti i kriteriji za dodjelu pomoći nisu krojeni za male i stvarno pogođene
poslovne subjekte,kojih je više hiljada,nego za velike i bogate.
Kontrola utroška odobrenih sredstava od strane Ministarstva i prijetnja aktiviranja
mjenice (sastavni dio ugovora izmedju subjekta i Ministarstva) je, na bazi
dosadašnjih iskustava, samo zadovoljavanje forme sa iskustvenom garancijom da se
ni jedan novčić neće vratiti.
Vlada i Ministarstvo se možda nisu ogriješili o zakon, o pravdu i pravednost sigurno
jesu. Najviše su se ogriješili o hiljade otpuštenih ugostiteljsko-turističkih radnika od
kojih su mnogi izgubili pravo na naknadu i koji uzaludno obijaju pragove zavoda za
zapošljavanje, dok se njihova vlada i ministarstvo trude da pomognu onima koji su ih
uputili na tu adresu.


Dostavljeno:

 • Vlada Federacije BiH
 • Zastupnici Parlamenta F BiH
 • Kantoni/županije
 • Politički subjekti
 • Mediji
 • Poslovni subjekti ugostiteljsko-turističkog
  sektora u F BiH
 • Odluka o dodjeli finansijske pomoći subjektima
 • u turistčko-ugostiteljskom sektoru

UHR BiH

Predsjednik

Amir  Hadžić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *