Naši ciljevi Ispis
Utorak, 01 Juni 2010 15:32

Osnovni cilj Udruženja je okupljanje hotelijera i restoratera radi zaštite i promovisanja zajedničkih, ponajprije strukovnih interesa svojih članova. Donošenje jedinstvenog državnog pravilnika o kategorizaciji hotela i restorana po ugledu na evropske standarde.Radi ostvarenja osnovnog cilja Udruženje će se:


zalagati za trajno očuvanje digniteta struke
zalagati za trajno očuvanje i promovisanje kulturne, gastronomske, etnografske i graditeljske baštine Bosne i Hercegovine
uspostaviti i ostvariti trajnu saradnju sa resornim tijelima za turizam
osigurati kvalitetu zajedničkog nastupa prema tržištu i koordinirati promotivne aktivnosti između članstva i turističkih zajednica
osigurati protok informacija relevantnih za poslovanje svakog člana
omogućiti kontakte sa relevantnim organizacijama u zemlji i inostranstvu
izdavati različite stručne publikacije, ćasopise i biltene
preduzimati mjere i aktivnosti vezane za unapređenje stručnog osposobljavanja ugostiteljsko-hotelijerskog kadra svojih članova
ovezivati i uspostavljati saradnju između hotela, restorana, nehotelskih preduzeća i obrazovnih i naučnih institucija
zalagati se za očuvanje čovjekove okoline u svim vidovima
zalagati se za izgradnju sistema kvaliteta u hotelima i restoranima i certifikaciju hotela i restorana
zastupati interese članova kod nadležnih organa u zemlji i inostranstvu

 

 

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Amir Hadžić

Ažurirano Petak, 11 Juni 2010 10:25